Hodowla

 

Ziemia Kłodzka jest nazywana „krainą pstrąga i lipienia” z racji licznego występowania tych gatunków ryb w krystalicznie czystych górskich rzekach i potokach Kotliny Kłodzkiej. To na tej podstawie od wielu lat prowadzona jest hodowla ryb w tym regionie. Mimo modernizacji ośrodka to sam proces produkcji niewiele się zmienił. Większość prac wykonuje się ręcznie, przy czym ważna jest ogromna wiedza i doświadczenie pracowników stwarzając  idealne warunki dla tych wymagających ryb. 

Odpowiednia temperatura wody (latem gdzie mamy wodę „zimną” (do 20⁰C), zimą wodę  „ciepłą” ok 2⁰C) powoduje, że stawy praktycznie nie zamarzają i dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczać rybę dla potencjalnych klientów przez cały rok.

Budynek wylęgarni ryb w którym ryby spędzają swoje pierwsze 6 miesięcy życia zasilany jest wodą źródlaną. Czysta woda pozbawiona wszelkich patogenów po odpowiednim uzdatnieniu zasila 20 podchowalników. Podrośnięte ryby z wylęgarni trafiają do budynku podchowalni, gdzie ryby spędzają kolejne miesiące swojego życia. Zarówno budynek wylęgarni jak i podchowalni zasilany jest w wodę źródlaną, która idealnie nadaje się do podchowania tak delikatnej ryby, jaką jest pstrąg. Kolejnym etapem w hodowli pstrąga jest przerzucenie ryb już na stawy narybkowe oraz w późniejszym etapie- na stawy tuczowe, skąd trafiają już na Państwa stoły.

Zalety pstrąga kłodzkiego zostały dostrzeżone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wpisało go na Listę Produktów Tradycyjnych 5 października 2012 r. jako tysiączny produkt regionalny i tradycyjny.

Dodatkowo co roku uczestniczymy wraz z Polskim Związkiem Wędkarskim w akcji ratowania populacji pstrąga potokowego w naszych dolnośląskich rzekach. Pstrąg potokowy potrzebuje do życia czystej, zimnej i dobrze natlenionej wody, szybkiego prądu i dna pokrytego kamieniami lub żwirem. W Polsce i na Dolnym Śląsku pstrąg potokowy jest gatunkiem zagrożonym, głównie z powodu systematycznego niszczenia jego siedlisk poprzez postępującą zabudowę hydrotechniczną rzek górskich, a także przez suszę i kłusownictwo.

Ośrodek Hodowli Pstrąga

Ćwikła Marian